«Задачи по линейной алгебре и геометрии» С. В. Смирнова, А. А. Гайфуллина и А. В. Пенского

на сайте с July 11, 2023 17:56
Задачи по линейной алгебре и геометрии. PDF. Автор: С. В. Смирнов, А. А. Гайфуллин, А. В. Пенской.