fluent-ffmpeg

на сайте с May 04, 2023 13:28
A fluent API to FFMPEG (http://www.ffmpeg.org)