sashabaranov/go-openai

на сайте с March 27, 2023 02:01
OpenAI ChatGPT, GPT-3, GPT-4, DALL·E, Whisper API wrapper for Go